menu

2018-10-08 14:07:28

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Starym Dzierzgoniu z dnia 05 października 2018 r.


o zarejestrowanych listach na kandydatów na radnych o zarejestrowanych kandydatach na wójta więcej...

2018-09-18 14:25:35

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Starym Dzierzgoniu z dnia 18 września 2018 r.


GMINNA KOMISJA WYBORCZA W STARYM DZIERZGONIU wzywa do dokonania dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Gminy Stary Dzierzgoń więcej...

2018-09-13 11:30:28

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Starym Dzierzgoniu z dnia 12 września 2018 r.


w sprawie przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Gminy Stary Dzierzgoń i kandydatów na Wójta Gminy Stary Dzierzgoń. więcej...

2018-09-13 11:26:50

Uchwała Nr 3/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Starym Dzierzgoniu z dnia 12 września 2018 r.


w sprawie powołania pełnomocnika do spraw informatyki Gminnej Komisji Wyborczej w Starym Dzierzgoniu więcej...

2018-09-13 11:24:50

Uchwała Nr 2/2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Starym Dzierzgoniu z dnia 12 września 2018 r.


w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Starym Dzierzgoniu, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. więcej...

2018-09-13 11:23:42

Uchwała Nr 1 /2018 Gminnej Komisji Wyborczej w Starym Dzierzgoniu z dnia 12 września 2018 r.


w sprawie wyboru Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Starym Dzierzgoniu, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. więcej...

2018-09-13 11:11:06

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Gdańsku II z dnia 10 wrezśnia 2018 r.


w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Starym Dzierzgoniu więcej...

2018-08-29 14:07:05

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 27 sierpnia 2018 r.


w sprawie okręgów wyborczych dla wyboru Rady Gminy Stary Dzierzgoń, w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. więcej...

2018-08-21 13:55:25

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 13 sierpnia 2018 r.


Zarządzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. więcej...

2018-08-20 14:23:58

Komunikat Komisarza Wyborczego w Gdańsku z dnia 16 sierpnia 2018 roku


dotyczy terminu i trybu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych więcej...

2018-08-20 14:22:00

Komunikat Komisarza Wyborczego w Gdańsku z dnia 16 sierpnia 2018 roku


dotyczy miejsca, dni i godzin składania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego więcej...

2018-08-20 14:18:31

Komunikat Komisarza Wyborczego w Gdańsku z dnia 16 sierpnia 2018 roku


liczba mieszkańców miast i gmin - stan na 31.12.2017 więcej...

menu