menu

2017-01-19 12:04:45

Postanowinie Komisarza Wyborczego w Gdańsku


w sprawie wygaśnięcia mandatu Radnej Gminy Stary Dzierzgoń więcej...

2014-12-02 12:10:50

Protokoły z wyborów


więcej...

2014-11-03 14:52:32

Owieszczenie


dotyczy spisu wyborców więcej...

2014-10-24 10:25:30

OBWIESZCZENIE


więcej...

2014-10-24 07:45:42

OBWIESZCZENIE


Gminnej Komisji Wyborczej w Starym Dzierzgoniu z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Stary Dzierzgoń w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. więcej...

2014-10-24 07:44:23

OBWIESZCZENIE


Gminnej Komisji Wyborczej w Starym Dzierzgoniu z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Stary Dzierzgoń w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. więcej...

2014-10-24 07:37:21

Komunikat


Gminnej Komisji Wyborczej w Starym Dzierzgoniu z dnia 23 października 2014 r. więcej...

2014-10-23 13:09:55

Zarządzenie nr 81/14


więcej...

2014-10-23 13:09:18

Zarządzenie nr 80/14


więcej...

2014-10-15 13:14:23

O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 10 października 2014 r.


w sprawie obwodów głosowania w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. więcej...

2014-09-30 08:48:34

Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Starym Dzierzgoniu z dnia 24 września 2014 r.


w sprawie przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Gminy Stary Dzierzgoń i kandydatów na Wójta Gminy Stary Dzierzgoń więcej...

2014-09-30 08:43:17

INFORMACJA


więcej...

2014-09-02 11:46:02

Obiewszczenie Wójta Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 02 września 2014 r.


w sprawie okręgów wyborczych dla wyboru Rady Gminy Stary Dzierzgoń w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. więcej...

2014-09-02 11:37:24

Obiewszczenie Wójta Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 02 września 2014 r.


w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. więcej...

menu