menu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166
Data Redaktor Zmiana
30.09.2014 10:41:16 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie
30.09.2014 10:40:23 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Ogłoszenie
30.09.2014 07:51:59 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 70/14
30.09.2014 07:51:48 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 70/14
30.09.2014 07:51:06 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 69/14
30.09.2014 07:50:51 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 69/14
30.09.2014 07:48:51 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Starym Dzierzgoniu z dnia 24 września 2014 r.
30.09.2014 07:48:34 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Starym Dzierzgoniu z dnia 24 września 2014 r.
30.09.2014 07:46:40 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Komunikat o składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Starym Dzierzgoniu oraz godziny dyżurów
30.09.2014 07:45:31 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Komunikat o składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Starym Dzierzgoniu oraz godziny dyżurów
30.09.2014 07:43:17 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł INFORMACJA
30.09.2014 07:42:11 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Postanowienie Nr 3/14 Komisarza Wyborczego w Gdańsku z dnia 22 września 2014 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych nadzień 16 listopada 2014 r
30.09.2014 07:41:46 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Postanowienie Nr 3/14 Komisarza Wyborczego w Gdańsku z dnia 22 września 2014 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych nadzień 16 listopada 2014 r
29.09.2014 13:10:12 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
29.09.2014 13:09:49 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
29.09.2014 13:09:35 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
29.09.2014 13:06:32 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
29.09.2014 13:06:21 Kamil Kwolek Dodany załącznik Ogłoszenie do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
29.09.2014 13:05:10 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
22.09.2014 08:11:30 Kamil Kwolek Dodany załącznik oswiadczenie19092014 do artykułu Krzysztof Kosuda
22.09.2014 08:10:19 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie
22.09.2014 08:09:54 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Ogłoszenie
22.09.2014 08:01:03 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 68/14
22.09.2014 08:00:36 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 68/14
22.09.2014 07:59:37 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 67/14
22.09.2014 07:58:42 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 67/14
22.09.2014 07:57:11 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 66/14
22.09.2014 07:54:46 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 66/14
22.09.2014 07:53:44 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 65/14
22.09.2014 07:53:25 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 65/14
18.09.2014 13:40:21 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi w wyborach do rad gmin oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
18.09.2014 13:39:54 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi w wyborach do rad gmin oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
18.09.2014 13:39:26 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
18.09.2014 13:38:52 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
18.09.2014 13:38:39 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu ZGŁOSZENIE ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO PRZEZ WYBORCĘ NIEPEŁNOSPRAWNEGO
18.09.2014 13:38:16 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł ZGŁOSZENIE ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO PRZEZ WYBORCĘ NIEPEŁNOSPRAWNEGO
18.09.2014 13:38:02 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
18.09.2014 13:37:29 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
18.09.2014 13:37:13 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu ZGODA NA PRZYJĘCIE PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA W WYBORACH DO ORGANÓW STANOWIĄCYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGOORAZ WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST
18.09.2014 13:36:53 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł ZGODA NA PRZYJĘCIE PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA W WYBORACH DO ORGANÓW STANOWIĄCYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGOORAZ WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST
18.09.2014 13:36:42 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu WZÓR WNIOSKU O SPORZĄDZENIE AKTU PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA W WYBORACH DO ORGANÓW STANOWIĄCYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAS
18.09.2014 13:36:18 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł WZÓR WNIOSKU O SPORZĄDZENIE AKTU PEŁNOMOCNICTWA DO GŁOSOWANIA W WYBORACH DO ORGANÓW STANOWIĄCYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ORAZ WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAS
18.09.2014 13:35:59 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 28 lipca 2014 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych i osobom powołanym w skład inspekcji w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego
18.09.2014 13:34:51 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 28 lipca 2014 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych i osobom powołanym w skład inspekcji w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego
18.09.2014 13:34:29 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
18.09.2014 13:34:11 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
10.09.2014 08:54:08 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Lewandowska Renata
10.09.2014 08:53:26 Kamil Kwolek Usunięty załącznik z artykułu Lewandowska Renata
05.09.2014 13:00:30 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Zapytanie ofertowe
05.09.2014 12:59:31 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Zapytanie ofertowe
menu