menu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166
Data Redaktor Zmiana
02.09.2014 11:50:03 Kamil Kwolek Usunięty załącznik z artykułu Obiewszczenie Wójta Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 02 września 2014 r.
02.09.2014 11:50:00 Kamil Kwolek Usunięty załącznik z artykułu Obiewszczenie Wójta Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 02 września 2014 r.
02.09.2014 11:49:56 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Obiewszczenie Wójta Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 02 września 2014 r.
02.09.2014 11:09:41 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 64/14
02.09.2014 11:09:28 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 64/14
02.09.2014 11:08:26 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 63/14
02.09.2014 11:07:24 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 63/14
02.09.2014 11:06:22 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 62/14
02.09.2014 11:05:40 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 62/14
02.09.2014 10:54:36 Kamil Kwolek Edytowano artykuł Dane teleadresowe
02.09.2014 10:48:44 Kamil Kwolek Edytowano artykuł Wybory
02.09.2014 10:46:30 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Obiewszczenie Wójta Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 02 września 2014 r.
02.09.2014 10:46:16 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Obiewszczenie Wójta Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 02 września 2014 r.
02.09.2014 10:46:02 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Obiewszczenie Wójta Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 02 września 2014 r.
02.09.2014 10:44:18 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Obiewszczenie Wójta Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 02 września 2014 r.
02.09.2014 10:37:24 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Obiewszczenie Wójta Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 02 września 2014 r.
02.09.2014 10:33:15 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Informacja PKW z dnia 30 czerwca 2014 r. o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta miasta w wyborach, które będą zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r.
02.09.2014 10:33:03 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Informacja PKW z dnia 30 czerwca 2014 r. o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do sejmików województw, które będą zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r.
02.09.2014 10:32:50 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Informacja PKW z dnia 30 czerwca 2014 r. o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatów, które będą zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r.
02.09.2014 10:32:38 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Informacja PKW z dnia 30 czerwca 2014 r. o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad miast na prawach powiatu i rad dzielnic m. st. Warszawy, które będą zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r.
02.09.2014 10:32:25 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Informacja PKW z dnia 30 czerwca 2014 r. o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach niebędących miastami na prawach powiatu, które będą zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r.
02.09.2014 10:32:11 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, które zostaną zarządzone na dzień 16 listopada 2014 roku.
02.09.2014 10:31:57 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednej gminie niebędącej miastem na prawach powiatu
02.09.2014 10:31:47 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednej gminie niebędącej miastem na prawach powiatu
02.09.2014 10:31:33 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Oświadczenie o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednej gminie niebędącej miastem na prawach powiatu
02.09.2014 10:31:25 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Oświadczenie o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednej gminie niebędącej miastem na prawach powiatu
02.09.2014 10:31:10 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Oświadczenie pełnomocnika
02.09.2014 10:30:49 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Oświadczenie pełnomocnika
02.09.2014 10:30:38 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014 roku w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
02.09.2014 10:30:00 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Jak zostać członkiem Obwodowej Komisji Wyborczej ?
02.09.2014 10:29:31 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Jak zostać członkiem Obwodowej Komisji Wyborczej ?
02.09.2014 10:29:13 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Informacja Komisarza Wyborczego w Gdańsku z dn. 27.08.2014 r. o miejscu, dniach i godzinach przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego
02.09.2014 10:28:28 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Informacja Komisarza Wyborczego w Gdańsku z dn. 27.08.2014 r. o miejscu, dniach i godzinach przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego
02.09.2014 10:28:11 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Informacja Komisarza Wyborczego w Gdańsku z dn. 27.08.2014 r. w sprawie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do składów terytorialnych komisji wyborczych
02.09.2014 10:27:22 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Informacja Komisarza Wyborczego w Gdańsku z dn. 27.08.2014 r. w sprawie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do składów terytorialnych komisji wyborczych
02.09.2014 10:27:05 Kamil Kwolek Usunięto artykuł Informacja PKW z dnia 30 czerwca 2014 r. o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta miasta w wyborach, które będą zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r. z kategorii Wybory samorządowe 2014
02.09.2014 10:27:02 Kamil Kwolek Usunięto artykuł Informacja PKW z dnia 30 czerwca 2014 r. o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do sejmików województw, które będą zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r. z kategorii Wybory samorządowe 2014
02.09.2014 10:26:59 Kamil Kwolek Usunięto artykuł Informacja PKW z dnia 30 czerwca 2014 r. o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatów, które będą zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r. z kategorii Wybory samorządowe 2014
02.09.2014 10:26:57 Kamil Kwolek Usunięto artykuł Informacja PKW z dnia 30 czerwca 2014 r. o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad miast na prawach powiatu i rad dzielnic m. st. Warszawy, które będą zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r. z
02.09.2014 10:26:55 Kamil Kwolek Usunięto artykuł Informacja PKW z dnia 30 czerwca 2014 r. o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach niebędących miastami na prawach powiatu, które będą zarządzone na d
02.09.2014 10:26:52 Kamil Kwolek Usunięto artykuł Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, które zostaną zarządzone na dzień 16 listopada 2014 roku. z kategorii Wybory
02.09.2014 10:26:50 Kamil Kwolek Usunięto artykuł Zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednej gminie niebędącej miastem na prawach powiatu z kategorii Wybory samorządowe 2014
02.09.2014 10:26:47 Kamil Kwolek Usunięto artykuł Oświadczenie o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednej gminie niebędącej miastem na prawach powiatu z kategorii Wybory samorządowe 2014
02.09.2014 10:26:44 Kamil Kwolek Usunięto artykuł Oświadczenie pełnomocnika z kategorii Wybory samorządowe 2014
02.09.2014 10:24:38 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł
02.09.2014 10:24:25 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu
02.09.2014 10:24:09 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł
02.09.2014 10:23:52 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu
02.09.2014 10:22:53 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł
02.09.2014 10:22:26 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł
menu