menu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166
Data Redaktor Zmiana
02.09.2014 10:22:12 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł
02.09.2014 10:22:00 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł
02.09.2014 10:21:45 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł
02.09.2014 10:21:33 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł
02.09.2014 10:21:03 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł
02.09.2014 10:20:44 Kamil Kwolek Usunięto artykuł Informacja PKW z dnia 30 czerwca 2014 r. o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta miasta w wyborach, które będą zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r. z kategorii Wybory samorządowe 2014
02.09.2014 10:20:41 Kamil Kwolek Usunięto artykuł Informacja PKW z dnia 30 czerwca 2014 r. o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do sejmików województw, które będą zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r. z kategorii Wybory samorządowe 2014
02.09.2014 10:20:39 Kamil Kwolek Usunięto artykuł Informacja PKW z dnia 30 czerwca 2014 r. o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatów, które będą zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r. z kategorii Wybory samorządowe 2014
02.09.2014 10:20:06 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł
02.09.2014 10:18:51 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł
02.09.2014 10:17:08 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł
28.08.2014 13:11:34 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu POSTANOWIENIE
28.08.2014 13:11:13 Kamil Kwolek Edytowano artykuł POSTANOWIENIE
28.08.2014 13:09:12 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł POSTANOWIENIE
28.08.2014 13:07:53 Kamil Kwolek Edytowano artykuł O B W I E S Z C Z E N I E
28.08.2014 13:07:23 Kamil Kwolek Edytowano artykuł O B W I E S Z C Z E N I E
28.08.2014 13:06:42 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł O B W I E S Z C Z E N I E
28.08.2014 13:01:00 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stary Dzierzgoń
28.08.2014 12:57:51 Kamil Kwolek Edytowano artykuł UCHWAŁA NR III/24/14 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 30 czerwca 2014 r.
28.08.2014 12:57:13 Kamil Kwolek Edytowano artykuł UCHWAŁA NR III/24/14 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 30 czerwca 2014 r.
22.08.2014 13:57:04 Kamil Kwolek Dodany załącznik Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
18.08.2014 08:56:27 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Informacja pokontrolna
18.08.2014 08:54:50 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Informacja pokontrolna
14.08.2014 07:52:09 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Protokół z posiedzenia sesji Rady Gminy Stary Dzierzgoń, z dnia 08 sirpnia 2014 r
14.08.2014 07:51:51 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Protokół z posiedzenia sesji Rady Gminy Stary Dzierzgoń, z dnia 08 sirpnia 2014 r
08.08.2014 12:27:46 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Zapytanie o cenę
08.08.2014 12:26:10 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Zapytanie o cenę
08.08.2014 07:31:29 Kamil Kwolek Edytowano artykuł Obwieszczenie
08.08.2014 07:30:32 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie
08.08.2014 07:30:10 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Obwieszczenie
07.08.2014 13:45:55 Kamil Kwolek Dodany załącznik Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
04.08.2014 12:54:17 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr59/14
04.08.2014 12:53:50 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr59/14
04.08.2014 12:53:19 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr59/14
04.08.2014 12:51:55 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 61/14
04.08.2014 12:51:39 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 61/14
04.08.2014 12:50:43 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 60/14
04.08.2014 12:50:06 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 60/14
04.08.2014 12:48:43 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr59/14
04.08.2014 12:48:30 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr59/14
04.08.2014 12:47:27 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr57/14
04.08.2014 12:47:11 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr57/14
04.08.2014 12:46:03 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr56/14
04.08.2014 12:44:15 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr56/14
04.08.2014 12:43:39 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr55/14
04.08.2014 12:43:05 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr55/14
04.08.2014 12:42:41 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr54/14
04.08.2014 12:42:08 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr54/14
04.08.2014 12:41:39 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr53/14
04.08.2014 12:41:27 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr53/14
menu