menu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166
Data Redaktor Zmiana
27.11.2020 09:37:53 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr72/20
27.11.2020 09:36:53 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr71/20
27.11.2020 09:36:24 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr71/20
17.11.2020 10:57:44 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Kierwonik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Dzierzgoniu Ogłasza rekrutację na stanowsko referent do spraw świadczeń społecznych
17.11.2020 10:57:30 Kamil Kwolek Usunięty załącznik z artykułu Kierwonik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Dzierzgoniu Ogłasza rekrutację na stanowsko referent do spraw świadczeń społecznych
16.11.2020 11:34:59 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Stary Dzierzgoń znak So.6220.5.2020 o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Malborku oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Elblągu o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia i wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie elektrowni słonecznej Skolwity wraz z infrastrukturą towarzyszącą na części działki ewidencyjnej nr 100 w obrębie Skolwity (0028), Gmina Stary Dzierzgoń".
16.11.2020 11:34:21 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Stary Dzierzgoń znak So.6220.5.2020 o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Malborku oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Elblągu o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia i wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie elektrowni słonecznej Skolwity wraz z infrastrukturą towarzyszącą na części działki ewidencyjnej nr 100 w obrębie Skolwity (0028), Gmina Stary Dzierzgoń".
16.11.2020 10:33:13 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Stary Dzierzgoń znak So.6220.5.2020 z dnia 13.11.2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie elektrowni słonecznej Skolwity wraz z infrastrukturą towarzyszącą na części działki ewidencyjnej nr 100 w obrębie Skolwity (0028), Gmina Stary Dzierzgoń".
16.11.2020 10:32:18 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Stary Dzierzgoń znak So.6220.5.2020 z dnia 13.11.2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie elektrowni słonecznej Skolwity wraz z infrastrukturą towarzyszącą na części działki ewidencyjnej nr 100 w obrębie Skolwity (0028), Gmina Stary Dzierzgoń".
12.11.2020 12:12:29 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Zapytanie ofertowe - świadzcenie usług opiekuńczych
12.11.2020 12:12:08 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu
12.11.2020 12:11:42 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu
12.11.2020 12:10:28 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o zamówieniu
12.11.2020 12:09:22 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Zapytanie ofertowe - świadzcenie usług opiekuńczych
12.11.2020 12:08:37 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Zapytanie ofertowe - świadzcenie usług opiekuńczych
04.11.2020 11:52:12 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Dzierzgoniu Ogłasza rekrutację na stanowsko pracownik socjalny
04.11.2020 11:51:48 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Dzierzgoniu Ogłasza rekrutację na stanowsko pracownik socjalny
04.11.2020 11:49:50 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Kierwonik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Dzierzgoniu Ogłasza rekrutację na stanowsko referent do spraw świadczeń społecznych
04.11.2020 11:49:40 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Kierwonik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Dzierzgoniu Ogłasza rekrutację na stanowsko referent do spraw świadczeń społecznych
26.10.2020 11:20:13 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
26.10.2020 11:19:48 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
26.10.2020 06:59:42 Kamil Kwolek Edytowano artykuł Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomosci położonej w Starym Mieście
26.10.2020 06:59:29 Kamil Kwolek Edytowano artykuł Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomosci położonej w Proniu
16.10.2020 14:02:45 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomosci położonej w Proniu
16.10.2020 14:01:51 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomosci położonej w Proniu
16.10.2020 14:00:27 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomosci położonej w Starym Mieście
16.10.2020 13:59:46 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomosci położonej w Starym Mieście
16.10.2020 13:24:16 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Infromacja o realizacji planu kontroli za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku
16.10.2020 13:23:51 Kamil Kwolek Edytowano artykuł Infromacja o realizacji planu kontroli za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku
16.10.2020 13:22:57 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Infromacja o realizacji planu kontroli za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku
15.10.2020 11:11:42 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Sprawozdania kwartalne
15.10.2020 11:05:27 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Sprawozdania kwartalne
15.10.2020 10:40:55 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Sprawozdania kwartalne
15.10.2020 10:19:40 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Mariusz Makowski
15.10.2020 10:18:47 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Aneta Błaszczyk
15.10.2020 09:55:17 Kamil Kwolek Edytowano artykuł Jednostki Podległe
13.10.2020 11:55:30 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr74/20
13.10.2020 11:51:18 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr74/20
13.10.2020 11:50:43 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr70/20
13.10.2020 11:50:23 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr70/20
13.10.2020 11:49:56 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr50/20
13.10.2020 11:49:34 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr50/20
13.10.2020 11:49:01 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr5/20
13.10.2020 11:48:29 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr5/20
13.10.2020 11:47:32 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr60/20
13.10.2020 11:45:44 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr60/20
13.10.2020 11:45:21 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr63/20
13.10.2020 11:45:03 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr63/20
13.10.2020 11:43:51 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr64/20
13.10.2020 11:43:37 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr64/20
menu