menu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166
Data Redaktor Zmiana
14.08.2013 19:38:31 Kamil Kwolek Dodany załącznik zmiana ogłoszenia do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - remont boiska
14.08.2013 19:36:06 Kamil Kwolek Dodany załącznik zmiana treści odpowiedzi na pytanie nr 1 do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - remont boiska
09.08.2013 14:07:21 Kamil Kwolek Dodany załącznik specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane-budowa domu przedpogrzebowego
09.08.2013 14:02:40 Kamil Kwolek Dodany załącznik przedmiar robót do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane-budowa domu przedpogrzebowego
09.08.2013 14:02:13 Kamil Kwolek Dodany załącznik dokumentacja techniczna do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane-budowa domu przedpogrzebowego
09.08.2013 13:59:19 Kamil Kwolek Dodany załącznik SIWZ Budowa domu przepogrzebowego w Myślicach - Etap I do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane-budowa domu przedpogrzebowego
09.08.2013 13:58:23 Kamil Kwolek Dodany załącznik ogłoszenie do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane-budowa domu przedpogrzebowego
09.08.2013 13:56:37 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o zamówieniu - roboty budowlane-budowa domu przedpogrzebowego
08.08.2013 11:32:36 Kamil Kwolek Dodany załącznik odpowiedź na pytania cz.1 do artykułu OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - remont boiska
07.08.2013 13:23:35 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Nowa Deklaracja o wyskości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
07.08.2013 13:22:41 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Nowa Deklaracja o wyskości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
07.08.2013 13:20:50 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie
07.08.2013 13:20:39 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Obwieszczenie
07.08.2013 13:19:41 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie
07.08.2013 13:19:18 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Obwieszczenie
07.08.2013 13:08:35 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr38/13
07.08.2013 13:08:27 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr38/13
07.08.2013 13:07:42 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr37/13
07.08.2013 13:07:32 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr37/13
07.08.2013 13:06:34 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr36/13
07.08.2013 13:05:59 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr36/13
07.08.2013 09:37:30 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr35/13
07.08.2013 09:36:46 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr35/13
06.08.2013 13:59:15 Kamil Kwolek Dodany załącznik Wniosek do artykułu Zarządzenie nr33/13
06.08.2013 13:56:15 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr33/13
06.08.2013 13:55:56 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr33/13
06.08.2013 13:52:49 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr34/13
06.08.2013 13:52:21 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr34/13
06.08.2013 13:51:38 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr34/13
06.08.2013 13:50:34 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr34/13
06.08.2013 13:44:48 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr34/13
06.08.2013 13:40:38 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr34/13
06.08.2013 13:28:47 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr34/13
06.08.2013 12:31:32 Kamil Kwolek Dodany załącznik wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego do artykułu ŚWIADCZENIA RODZINNE
06.08.2013 12:30:59 Kamil Kwolek Dodany załącznik niosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego do artykułu ŚWIADCZENIA RODZINNE
06.08.2013 12:29:15 Kamil Kwolek Dodany załącznik wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka do artykułu ŚWIADCZENIA RODZINNE
06.08.2013 12:28:07 Kamil Kwolek Dodany załącznik wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego do artykułu ŚWIADCZENIA RODZINNE
06.08.2013 12:26:36 Kamil Kwolek Dodany załącznik wniosek o ustalenie prawa do specjanego zasiłku opiekuńczego do artykułu ŚWIADCZENIA RODZINNE
06.08.2013 12:25:31 Kamil Kwolek Dodany załącznik oswiadczenie członka rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy do artykułu ŚWIADCZENIA RODZINNE
06.08.2013 12:23:53 Kamil Kwolek Edytowano artykuł ŚWIADCZENIA RODZINNE
06.08.2013 11:23:13 Kamil Kwolek Usunięty załącznik Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka _Becikowe_ z artykułu ŚWIADCZENIA RODZINNE
06.08.2013 11:23:09 Kamil Kwolek Usunięty załącznik wzor wniosek ZP od 4 VIII 09 z artykułu ŚWIADCZENIA RODZINNE
06.08.2013 11:22:58 Kamil Kwolek Usunięty załącznik wzor wniosek SP od 4 VIII 09 z artykułu ŚWIADCZENIA RODZINNE
06.08.2013 11:22:55 Kamil Kwolek Usunięty załącznik Świadczenia opiekuńcze z artykułu ŚWIADCZENIA RODZINNE
06.08.2013 11:22:51 Kamil Kwolek Usunięty załącznik wzor zaswiadczenia urzad skarbowy 4 VIII 09 z artykułu ŚWIADCZENIA RODZINNE
06.08.2013 11:22:45 Kamil Kwolek Usunięty załącznik wzor wniosek ZR 4 VIII 09 z artykułu ŚWIADCZENIA RODZINNE
06.08.2013 11:22:42 Kamil Kwolek Usunięty załącznik wzor oswiadczenie o dochodach niopodatk od 4 VIII 09 z artykułu ŚWIADCZENIA RODZINNE
06.08.2013 11:22:35 Kamil Kwolek Usunięty załącznik (dot. okresu zasiłkowego 2010_2011) z artykułu ŚWIADCZENIA RODZINNE
06.08.2013 11:22:32 Kamil Kwolek Usunięty załącznik zalacznik 3 oswiadczenie z artykułu ŚWIADCZENIA RODZINNE
06.08.2013 11:22:29 Kamil Kwolek Usunięty załącznik Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu_ z artykułu ŚWIADCZENIA RODZINNE
menu