menu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166
Data Redaktor Zmiana
10.11.2011 13:08:53 Kamil Kwolek Dodany załącznik Specyfikacja istotnych warunków zamówienia do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu usługi
10.11.2011 13:03:26 Kamil Kwolek Dodany załącznik Ogłoszenie do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu usługi
10.11.2011 13:02:09 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o zamówieniu usługi
10.11.2011 11:16:13 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 69/11
10.11.2011 11:14:23 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 69/11
08.11.2011 06:58:16 Kamil Kwolek Dodany załącznik wynik przetargu do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na olej opałowy dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślicach
08.11.2011 06:32:10 Kamil Kwolek Dodany załącznik Informacja z otwarcia ofert do artykułu ogłoszenie o planowanym zakupie
08.11.2011 06:31:17 Kamil Kwolek Usunięty załącznik Informacja z sesji otwarcia ofert z artykułu Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zagospodarowanie placu rekreacyjno- sportowego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Dzierzgoniu ETAP I
02.11.2011 13:53:56 Kamil Kwolek Dodany załącznik Informacja z sesji otwarcia ofert do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zagospodarowanie placu rekreacyjno- sportowego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Dzierzgoniu ETAP I
02.11.2011 13:52:02 Kamil Kwolek Dodany załącznik Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane
28.10.2011 11:01:26 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Nabór na wolne stanowisko pracy
28.10.2011 11:00:55 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Nabór na wolne stanowisko pracy
25.10.2011 09:51:15 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 64/11
25.10.2011 09:51:01 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 64/11
24.10.2011 14:07:10 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu ogłoszenie o planowanym zakupie
24.10.2011 14:05:40 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł ogłoszenie o planowanym zakupie
24.10.2011 07:00:04 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w miejscowościach Piaski, Matule, Wartule i Lipiec
24.10.2011 06:59:32 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w miejscowościach Piaski, Matule, Wartule i Lipiec
21.10.2011 12:57:19 Kamil Kwolek Dodany załącznik zarzadzenie do artykułu Zarządzenie nr 63/11
21.10.2011 12:56:35 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 63/11
21.10.2011 08:20:43 Kamil Kwolek Dodany załącznik zarzadzenie622011 do artykułu Zarządzenie nr 62/11
21.10.2011 08:18:19 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 62/11
21.10.2011 08:08:48 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Wykonanie budżetu Stary Dzierzgoń za III kwartał 2011 r.
21.10.2011 08:08:30 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Wykonanie budżetu Stary Dzierzgoń za III kwartał 2011 r.
21.10.2011 07:41:56 Kamil Kwolek Dodany załącznik sprawozdania do artykułu Sprawozdania kwartalne 2011 rok
21.10.2011 07:36:14 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Sprawozdania kwartalne 2011 rok
18.10.2011 13:17:11 Kamil Kwolek Dodany załącznik Specyfikacja technioczna wykonania i odbioru robót Remont pokrycia dachu Urzędu Gminy w Starym Dzierzgoniu do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane
18.10.2011 13:16:40 Kamil Kwolek Dodany załącznik Projekt budowlany Urząd Gminy dach do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane
18.10.2011 13:15:39 Kamil Kwolek Dodany załącznik Przedmiar robót remont dachu do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane
18.10.2011 13:14:20 Kamil Kwolek Dodany załącznik SIWZ Remont dachu budynku Urzędu Gminy do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane
18.10.2011 13:13:46 Kamil Kwolek Dodany załącznik RZUT DACHU SD do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane
18.10.2011 13:13:12 Kamil Kwolek Dodany załącznik ogloszenie o zamowieniu do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane
18.10.2011 13:12:00 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane
14.10.2011 12:28:56 Kamil Kwolek Dodany załącznik zawiadomienie o wyborze nakorzystniejszej oferty do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zagospodarowanie placu rekreacyjno- sportowego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Dzierzgoniu ETAP I
14.10.2011 12:17:19 Kamil Kwolek Dodany załącznik zawiadomienie o wyborze nakorzystniejszej oferty do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zagospodarowanie placu rekreacyjno- sportowego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Dzierzgoniu ETAP I
13.10.2011 08:07:26 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Protokół z posiedzenia sesji Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 29.09.2011 r.
13.10.2011 08:06:57 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Protokół z posiedzenia sesji Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 29.09.2011 r.
09.10.2011 18:18:58 Kamil Kwolek Dodany załącznik informacje do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na olej opałowy dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślicach
09.10.2011 18:18:24 Kamil Kwolek Dodany załącznik projekt umowy do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na olej opałowy dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślicach
09.10.2011 18:18:09 Kamil Kwolek Dodany załącznik formularz oferty do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na olej opałowy dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślicach
09.10.2011 18:17:52 Kamil Kwolek Dodany załącznik specyfikacja do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu na olej opałowy dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślicach
09.10.2011 18:17:25 Kamil Kwolek Edytowano artykuł Ogłoszenie o zamówieniu na olej opałowy dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślicach
09.10.2011 18:15:51 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o zamówieniu na olej opałowy dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Myślicach
06.10.2011 10:02:12 Kamil Kwolek Dodany załącznik Stary Dzierzgoń - BOISKA ETAP I - przedmiar robót do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zagospodarowanie placu rekreacyjno- sportowego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Dzierzgoniu ETAP I
05.10.2011 08:10:38 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 59/11
05.10.2011 08:09:16 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 59/11
05.10.2011 08:05:18 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR VI/48/11 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 29 września 2011 r.
05.10.2011 08:04:59 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR VI/48/11 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 29 września 2011 r.
05.10.2011 08:04:25 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR VI/47/11 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 29 września 2011 r.
05.10.2011 08:04:03 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR VI/47/11 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 29 września 2011 r.
menu