menu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166
Data Redaktor Zmiana
12.06.2020 11:31:56 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Ćwikliński Ireneusz
12.06.2020 11:30:46 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Downarowicz Zbigniew
12.06.2020 11:29:24 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Dziwirz Grzegorz
12.06.2020 11:28:18 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Grzyb Zenon
12.06.2020 11:25:59 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Chodyna Edyta
12.06.2020 11:02:15 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Krysiak Paweł
12.06.2020 11:01:06 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Ogórek Anna
12.06.2020 10:59:54 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Olszonowicz Mirosław
12.06.2020 10:55:19 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Półtorak Marcin
12.06.2020 10:54:21 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Strzelec Justyna
12.06.2020 10:53:26 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Twardowski Andrzej
12.06.2020 10:47:08 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Anna Cydejko
12.06.2020 10:46:03 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Bożena Karman
12.06.2020 10:45:13 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Krzysztof Kosuda
12.06.2020 10:44:37 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Sławomir Barnik
12.06.2020 10:43:52 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Sławomir Buzanowski
12.06.2020 10:43:07 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Wojciech Grzyb
12.06.2020 10:42:27 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Aneta Błaszczyk
12.06.2020 10:41:36 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Anna Żochowska
10.06.2020 14:01:42 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 10.06.2020 r. znak So.6220.3.2020 w sprawie zebranego materiału dowodowego niezbędnego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Eksploatacji piasku ze złoża „Stare Miasto IV” na dz. nr 88/3 obręb Stare Miasto”.
10.06.2020 14:01:14 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 10.06.2020 r. znak So.6220.3.2020 w sprawie zebranego materiału dowodowego niezbędnego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Eksploatacji piasku ze złoża „Stare Miasto IV” na dz. nr 88/3 obręb Stare Miasto”.
09.06.2020 14:03:50 Kamil Kwolek Dodany załącznik Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymagania formalne do artykułu Nabór na stanowisko Głównego Księgowego
08.06.2020 14:16:35 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 05 czerwca 2020 r.
08.06.2020 14:16:26 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 05 czerwca 2020 r.
08.06.2020 06:39:03 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Stary Dzierzgoń w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Eksploatacji piasku ze złoża „STARE MIASTO III” na dz. nr 368/1 obręb Stare Miasto”.
08.06.2020 06:37:39 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Stary Dzierzgoń w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Eksploatacji piasku ze złoża „STARE MIASTO III” na dz. nr 368/1 obręb Stare Miasto”.
04.06.2020 13:16:42 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawie wydania postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „ Eksploatacja piasku ze złoża „Stare Miasto IV” na dz. nr 88/3 obręb Stare Miasto”
04.06.2020 13:16:26 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawie wydania postanowienia o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „ Eksploatacja piasku ze złoża „Stare Miasto IV” na dz. nr 88/3 obręb Stare Miasto”
02.06.2020 12:23:36 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Kierwonik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Dzierzgoniu Ogłasza rekrutację na stanowsko pracownik socjalny
02.06.2020 12:22:58 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Kierwonik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Dzierzgoniu Ogłasza rekrutację na stanowsko pracownik socjalny
27.05.2020 13:27:59 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Nabór na stanowisko Głównego Księgowego
27.05.2020 13:27:35 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Nabór na stanowisko Głównego Księgowego
27.05.2020 13:27:17 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Nabór na stanowisko Głównego Księgowego
27.05.2020 13:26:30 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Nabór na stanowisko Głównego Księgowego
27.05.2020 13:26:05 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Nabór na stanowisko Głównego Księgowego
22.05.2020 13:33:10 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Okresowa ocena jakości wody - Myślice, Gisiel
22.05.2020 13:33:05 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Okresowa ocena jakości wody - Myślice, Gisiel
22.05.2020 13:32:50 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Okresowa ocena jakości wody - Myślice, Gisiel
22.05.2020 13:31:35 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Stary Dzierzgoń znak So.6220.2.2020
22.05.2020 13:31:23 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Stary Dzierzgoń znak So.6220.2.2020
21.05.2020 13:58:06 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Wykaz osób fizycznych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg oraz pomocy publicznej w kwocie wyższej niż zł 500,00
21.05.2020 13:57:11 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Wykaz osób fizycznych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg oraz pomocy publicznej w kwocie wyższej niż zł 500,00
21.05.2020 12:41:27 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Nabór na stanowisko Głównego Księgowego
21.05.2020 12:41:05 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Nabór na stanowisko Głównego Księgowego
21.05.2020 11:16:48 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu UWAGA MIESZKAŃCY!!!
21.05.2020 11:16:37 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł UWAGA MIESZKAŃCY!!!
18.05.2020 11:19:16 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie znak So.6220.3.2020 o wystąpieniu Wójta Gminy Stary Dzierzgoń do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Malborku oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Elblągu o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia i wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: "Eksploatacji piasku ze złoża "Stare Miasto IV" na dz. nr 88/3 obręb Stare Miasto".
18.05.2020 11:18:56 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Obwieszczenie znak So.6220.3.2020 o wystąpieniu Wójta Gminy Stary Dzierzgoń do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Malborku oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Elblągu o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia i wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: "Eksploatacji piasku ze złoża "Stare Miasto IV" na dz. nr 88/3 obręb Stare Miasto".
15.05.2020 13:09:37 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR V/42/19 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 8 listopada 2019 r.
15.05.2020 13:05:38 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Stary Dzierzgoń w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa i eksploatacja elektrowni słonecznej nr 1 o mocy do 1,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, obręb Folwark działka nr 26/87, gmina Stary Dzierzgoń”.
menu