menu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166
Data Redaktor Zmiana
15.05.2020 13:05:24 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Stary Dzierzgoń w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa i eksploatacja elektrowni słonecznej nr 1 o mocy do 1,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, obręb Folwark działka nr 26/87, gmina Stary Dzierzgoń”.
14.05.2020 13:06:48 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Stary Dzierzgoń w sprawie wydania postanowienia znak So.6220.2.2020 z dnia 11.05.2020 r. w sprawie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Eksploatacji piasku i piasku ze żwirem ze złoża na dz. nr 129/2, 129/3 (część), 131/2 (część) i 148/1 obręb Stare Miasto” oraz określenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zgodnnego z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.).
14.05.2020 13:06:14 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Stary Dzierzgoń w sprawie wydania postanowienia znak So.6220.2.2020 z dnia 11.05.2020 r. w sprawie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Eksploatacji piasku i piasku ze żwirem ze złoża na dz. nr 129/2, 129/3 (część), 131/2 (część) i 148/1 obręb Stare Miasto” oraz określenia zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zgodnnego z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.).
14.05.2020 13:05:08 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Stary Dzierzgoń o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Eksploatacji piasku ze złoża „Stare Miasto IV” na dz. nr 88/3 obręb Stare Miasto”.
14.05.2020 13:04:51 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Stary Dzierzgoń o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Eksploatacji piasku ze złoża „Stare Miasto IV” na dz. nr 88/3 obręb Stare Miasto”.
14.05.2020 11:54:49 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Starym Dzierzgoniu
14.05.2020 11:54:26 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Starym Dzierzgoniu
11.05.2020 13:21:25 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Nowa Deklaracja o wyskości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
11.05.2020 13:21:11 Kamil Kwolek Usunięty załącznik z artykułu Nowa Deklaracja o wyskości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
11.05.2020 13:20:12 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego
11.05.2020 13:19:56 Kamil Kwolek Edytowano artykuł Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego
11.05.2020 13:19:44 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego
07.05.2020 13:37:23 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2019r.
07.05.2020 13:37:01 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2019r.
07.05.2020 13:34:26 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu UMORZENIA, ODROCZENIA, I ROZŁOŻENIA NA RATY PODATKÓW I OPŁAT NA PODSTAWIE DECYZJI WYDANYCH W 2019 ROKU
07.05.2020 13:34:17 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu UMORZENIA, ODROCZENIA, I ROZŁOŻENIA NA RATY PODATKÓW I OPŁAT NA PODSTAWIE DECYZJI WYDANYCH W 2019 ROKU
07.05.2020 13:33:55 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł UMORZENIA, ODROCZENIA, I ROZŁOŻENIA NA RATY PODATKÓW I OPŁAT NA PODSTAWIE DECYZJI WYDANYCH W 2019 ROKU
07.05.2020 13:31:24 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Okresowa ocena jakości wody - Nowy Folwark
07.05.2020 13:31:09 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Okresowa ocena jakości wody - Nowy Folwark
29.04.2020 13:52:39 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie Wójta Gminy Stary Dzierzgoń
29.04.2020 13:52:26 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Obwieszczenie Wójta Gminy Stary Dzierzgoń
20.04.2020 07:27:30 Kamil Kwolek Dodany załącznik zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu
17.04.2020 14:13:35 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 15 kwietnia 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
17.04.2020 14:13:28 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 15 kwietnia 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
17.04.2020 14:13:14 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 15 kwietnia 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.
15.04.2020 11:33:33 Kamil Kwolek Dodany załącznik Informacja o treści złożonych ofert do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu
14.04.2020 18:53:12 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Informacja Komisarza Wyborczego
14.04.2020 18:52:49 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Informacja Komisarza Wyborczego
10.04.2020 12:07:06 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 10 kwietnia 2020 roku
10.04.2020 12:06:51 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 10 kwietnia 2020 roku
07.04.2020 11:32:55 Kamil Kwolek Edytowano artykuł Ogłoszenie o zamówieniu
07.04.2020 11:32:08 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 19/20
07.04.2020 11:31:53 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 19/20
07.04.2020 11:29:58 Kamil Kwolek Edytowano artykuł Ogłoszenie o zamówieniu
07.04.2020 11:21:39 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 2/20
07.04.2020 11:21:23 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 2/20
07.04.2020 11:21:04 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie nr 1/20
07.04.2020 11:20:50 Kamil Kwolek Edytowano artykuł Zarządzenie nr 1/20
07.04.2020 11:20:30 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Zarządzenie nr 1/20
07.04.2020 11:18:35 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu
07.04.2020 11:18:30 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu
07.04.2020 11:18:16 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu
07.04.2020 11:17:53 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu
07.04.2020 11:15:57 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Ogłoszenie o zamówieniu
03.04.2020 13:23:11 Kamil Kwolek Edytowano artykuł Sposób zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
03.04.2020 12:14:28 Kamil Kwolek Edytowano artykuł Sposób zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
03.04.2020 12:13:26 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Sposób zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
01.04.2020 14:18:00 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Kierwonik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Dzierzgoniu Ogłasza rekrutację na stanowsko pracownik socjalny
01.04.2020 14:17:47 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Kierwonik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Dzierzgoniu Ogłasza rekrutację na stanowsko pracownik socjalny
01.04.2020 14:17:24 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Kierwonik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Dzierzgoniu Ogłasza rekrutację na stanowsko pracownik socjalny
menu