menu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166
Data Redaktor Zmiana
19.04.2016 12:56:06 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Konkurs
19.04.2016 12:51:27 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 39/16
19.04.2016 12:51:13 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 39/16
19.04.2016 12:50:36 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 38/16
19.04.2016 12:50:14 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 38/16
19.04.2016 12:48:10 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 37/16
19.04.2016 12:47:09 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 37/16
19.04.2016 12:46:30 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 36/16
19.04.2016 12:46:17 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 36/16
19.04.2016 12:45:29 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 35/16
19.04.2016 12:45:13 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 35/16
19.04.2016 12:44:41 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 34/16
19.04.2016 12:44:25 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 34/16
19.04.2016 12:29:49 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Uchwała Nr 049/g274/R/V/16
19.04.2016 12:29:30 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Uchwała Nr 049/g274/R/V/16
19.04.2016 12:10:00 Kamil Kwolek Edytowano artykuł Ogłoszenie
19.04.2016 12:09:28 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Ogłoszenie
18.04.2016 13:51:21 Kamil Kwolek Dodany załącznik Konkurs do artykułu Konkurs
18.04.2016 13:50:41 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Konkurs
15.04.2016 08:50:56 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Obszarowa ocena jakości wody - 2015 rok
15.04.2016 08:50:27 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Obszarowa ocena jakości wody - 2015 rok
14.04.2016 13:58:41 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie
14.04.2016 13:58:20 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Obwieszczenie
14.04.2016 13:58:07 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie
14.04.2016 13:57:36 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Obwieszczenie
13.04.2016 14:13:09 Kamil Kwolek Edytowano artykuł Obwieszczenie
13.04.2016 14:11:56 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Obwieszczenie
12.04.2016 12:12:31 Kamil Kwolek Edytowano artykuł Struktura orgaznizacyjna
11.04.2016 10:29:07 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR I/13/16 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
11.04.2016 10:27:59 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR I/13/16 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
11.04.2016 10:27:36 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR I/11/16 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych określających wysokość dodatku mieszkaniowego
11.04.2016 10:26:59 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR I/11/16 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych określających wysokość dodatku mieszkaniowego
11.04.2016 10:26:13 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR I/10/16 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/37/08 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 25 listopada 2008r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Dzierzgoniu
11.04.2016 10:25:59 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR I/10/16 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/37/08 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 25 listopada 2008r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Dzierzgoniu
11.04.2016 10:25:05 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR I/9/16 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr I/8/15 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stary Dzierzgoń
11.04.2016 10:24:44 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR I/9/16 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr I/8/15 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stary Dzierzgoń
11.04.2016 10:23:36 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR I/8/16 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stary Dzierzgoń”.
11.04.2016 10:23:25 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR I/8/16 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stary Dzierzgoń”.
11.04.2016 10:22:33 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR I/7/16 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkoły podstawowej i gimnazjum dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stary Dzierzgoń.
11.04.2016 10:22:16 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR I/7/16 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkoły podstawowej i gimnazjum dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stary Dzierzgoń.
11.04.2016 10:21:59 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR I/6/16 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 31 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę Nr I/10/15 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola i oddziału przedszkolnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
11.04.2016 10:21:45 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR I/6/16 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 31 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę Nr I/10/15 Rady Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola i oddziału przedszkolnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
11.04.2016 10:21:26 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR I/5/16 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów na terenie gminy Stary Dzierzgoń.
11.04.2016 10:21:14 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR I/5/16 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów na terenie gminy Stary Dzierzgoń.
11.04.2016 10:20:54 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR I/4/16 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stary Dzierzgoń
11.04.2016 10:20:42 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR I/4/16 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stary Dzierzgoń
11.04.2016 10:20:14 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR I/3/16 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
11.04.2016 10:19:55 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR I/3/16 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
11.04.2016 10:19:33 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR I/2/16 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
11.04.2016 10:19:12 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR I/2/16 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
menu