menu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166
Data Redaktor Zmiana
19.11.2015 12:55:40 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR IV/35/15 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 27 października 2015 r.
19.11.2015 12:55:30 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR IV/35/15 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 27 października 2015 r.
19.11.2015 12:54:50 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR IV/34/15 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 27 października 2015 r.
19.11.2015 12:54:33 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR IV/34/15 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 27 października 2015 r.
19.11.2015 12:54:03 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu UCHWAŁA NR IV/33/15 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 27 października 2015 r.
19.11.2015 12:53:42 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR IV/33/15 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 27 października 2015 r.
19.11.2015 12:51:37 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR III/27/15 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 31 sierpnia 2015 r.
19.11.2015 12:51:04 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR III/26/15 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 31 sierpnia 2015 r.
19.11.2015 12:50:13 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł UCHWAŁA NR II/21/15 RADY GMINY STARY DZIERZGOŃ z dnia 29 czerwca 2015 r.
19.11.2015 12:42:59 Kamil Kwolek Edytowano artykuł Referat Organizacyjny i Spraw Obywalelskich stanowisko ds. obrony cywilnej i ochrony środowiska
19.11.2015 12:41:37 Kamil Kwolek Edytowano artykuł Urząd Stanu Cywilnego
19.11.2015 12:38:56 Kamil Kwolek Edytowano artykuł Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Starym Dzierzgoniu
19.11.2015 12:35:02 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 105/15
19.11.2015 12:34:50 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 105/15
19.11.2015 12:24:24 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 104/15
19.11.2015 12:23:41 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 104/15
19.11.2015 12:14:32 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 103/15
19.11.2015 12:12:03 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 103/15
19.11.2015 12:10:57 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 102/15
19.11.2015 12:09:30 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 102/15
17.11.2015 12:30:44 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Obwieszczenie
17.11.2015 12:30:15 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Obwieszczenie
12.11.2015 06:42:21 Kamil Kwolek Dodany załącznik Informacja o wyniku naboru do artykułu Nabór na wolne stanowisko pracy
09.11.2015 12:59:09 Kamil Kwolek Dodany załącznik Informacja o liczbie kandydatów spełniających wymagania formalne do artykułu Nabór na wolne stanowisko pracy
06.11.2015 11:17:42 Kamil Kwolek Dodany załącznik Zawiadomienie o wyborze najkorzystniekszej oferty do artykułu Ogłoszenie o zamówieniu - dostawy
05.11.2015 08:21:58 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Protokół z nadzwyczajnego posiedzenia sesji Rady Gminy Stary Dzierzgoń, z dnia 27 października 2015 r
05.11.2015 08:21:19 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Protokół z nadzwyczajnego posiedzenia sesji Rady Gminy Stary Dzierzgoń, z dnia 27 października 2015 r
05.11.2015 08:19:28 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 101/15
05.11.2015 08:19:06 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 101/15
05.11.2015 08:16:22 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 100/15
05.11.2015 08:15:34 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 100/15
05.11.2015 08:14:28 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 99/15
05.11.2015 08:13:48 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 99/15
05.11.2015 08:11:59 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 98/15
05.11.2015 08:11:44 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 98/15
05.11.2015 08:10:33 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 97/15
05.11.2015 08:09:54 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 97/15
05.11.2015 08:06:50 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 94/15
05.11.2015 08:06:29 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 94/15
05.11.2015 08:03:07 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 93/15
05.11.2015 08:02:19 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 93/15
05.11.2015 08:01:38 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Zarządzenie Nr 92/15
05.11.2015 08:00:34 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Zarządzenie Nr 92/15
04.11.2015 14:10:07 Kamil Kwolek Dodany załącznik do artykułu Sprawozdania za okres od początku roku do 30 września 2015 rku
04.11.2015 14:08:12 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Sprawozdania za okres od początku roku do 30 września 2015 rku
04.11.2015 14:06:20 Kamil Kwolek Dodany załącznik Formularz zgłaszania uwag do projektu uchwały do artykułu Konsultacje
04.11.2015 14:06:08 Kamil Kwolek Dodany załącznik Załącznik do projektu uchwały - Program współpracy do artykułu Konsultacje
04.11.2015 14:05:50 Kamil Kwolek Dodany załącznik Projekt uchwały do artykułu Konsultacje
04.11.2015 14:04:44 Kamil Kwolek Edytowano artykuł Konsultacje
04.11.2015 14:03:57 Kamil Kwolek Dodany nowy artykuł Konsultacje
menu