Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Proszę wybrać pozycjęZarządzenie nr 35/2022 Wójta Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 27 kwietnia 2022 - w sprawie powołanie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania: „Zakup nagłośnienia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.”Zarządzenie nr 34/2022 Wójta Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 26 kwietnia 2022 - w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Stary Dzierzgoń w 2022 roku.Zarządzenie nr 32/2022 Wójt Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 19 kwietnia 2022 - w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Stary Dzierzgoń w 2022 roku składanych w ramach Zarządzenia Nr 27/22 Wójta Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 29.03.2022 roku.Zarządzenie nr 33/2022 Wójt Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 20 kwietnia 2022 - w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 rok oraz zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na rok 2022.Zarządzenie nr 31/2022 Wójt Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 12 kwietnia 2022 - w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Dzierzgoniu do prowadzenia postępowań i wykonywania wszelkich czynności związanych z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwaZarządzenie nr 30/2022 Wójt Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 12 kwietnia 2022 - w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 rok oraz zmiany w planie finansowym dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego ustawami na rok 2022.Zarządzenie nr 29/2022 Wójta Gminy Stary Dzierzgoń z dnia 01 kwietnia 2022 - w sprawie ogłoszenia naboru na członków Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku, dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie